16 De kroon onzes hoofds is afgevallen; o wee nu onzer, dat wij zo gezondigd hebben!