18 Om des bergs Sions wil, die verwoest is, waar de vossen op lopen.