19 Gij, o HEERE, zit in eeuwigheid, Uw troon is van geslacht tot geslacht.