2 Ons erfdeel is tot de vreemdelingen gewend, onze huizen tot de uitlanders.