4 Ons water moeten wij voor geld drinken; ons hout komt ons op prijs te staan.