5 Wij lijden vervolging op onze halzen; zijn wij woede, men laat ons geen rust.