7 Onze vaders hebben gezondigd, en zijn niet meer, en wij dragen hun ongerechtigheden.