9 Wij moeten ons brood met gevaar onzes levens halen, vanwege het zwaard der woestijn.