1 En de HEERE sprak tot Mozes, en tot Aaron, zeggende tot hen: