14 Maar ten welken dage levend vlees daarin gezien zal worden, zal hij onrein zijn.