18 Het vlees ook, als in deszelfs vel een zweer zal geweest zijn, zo het genezen is;