35 Maar indien de schurftheid in het vel gans uitgespreid is, na zijn reiniging;