15 De priester zal ook uit den log der olie nemen, en zal ze op des priesters linkerhand gieten.