55 En voor melaatsheid der klederen, en der huizen;