56 Mitsgaders voor gezwel, en voor gezweer, en voor blaren;