25 Ook zal hij het vet des zondoffers op het altaar aansteken.