12 Gij zult de schaamte van de zuster uws vaders niet ontdekken; zij is uws vaders nabestaande.