20 En gij zult niet liggen bij uws naasten huisvrouw ter bezading, om met haar onrein te worden.