35 Gij zult geen onrecht doen in het gericht, met de el, met het gewicht, of met de maat.