15 En gij zult olie daarop doen, en wierook daarop leggen; het is een spijsoffer.