6 Breekt ze in stukken, en giet olie daarop; het is een spijsoffer.