7 En zo uw offerande een spijsoffer des ketels is, het zal van meelbloem met olie gemaakt worden.