19 Of een man, in wien een breuk des voets, of een breuk der hand zal zijn;