24 En Mozes sprak zulks tot Aaron en tot zijn zonen, en tot al de kinderen Israels.