4 Hij zal zich niet verontreinigen over een overste onder zijn volken, om zich te ontheiligen.