31 Daarom zult gij Mijn geboden houden, en dezelve doen; Ik ben de HEERE!