25 Geen dienstwerk zult gij doen; maar gij zult den HEERE vuuroffer offeren.