5 In de eerste maand, op den veertienden der maand, tussen twee avonden is des HEEREN pascha.