17 En als iemand enige ziel des mensen zal verslagen hebben, hij zal zekerlijk gedood worden.