4 Hij zal op den louteren kandelaar die lampen voor het aangezicht des HEEREN gedurig toerichten.