24 Daarom zult gij, in het ganse land uwer bezitting, lossing voor het land toelaten.