37 Uw geld zult gij hem niet op woeker geven, en gij zult uw spijze niet op overwinst geven.