14 Maar indien gij Mij niet zult horen, en al deze geboden niet zult doen;