27 Als gij ook hierom Mij niet horen zult, maar met Mij wandelen zult in tegenheid;