29 Want gij zult het vlees uwer zonen eten, en het vlees uwer dochteren zult gij eten.