7 En gij zult uw vijanden vervolgen; en zij zullen voor uw aangezicht door het zwaard vallen.