11 En de priester zal dat aansteken op het altaar; het is een spijs des vuuroffers den HEERE.