12 Indien nu zijn offerande een geit is, zo zal hij die offeren voor het aangezicht des HEEREN.