16 Daarna zal die gezalfde priester van het bloed van den var tot de tent der samenkomst brengen.