19 Daartoe zal hij al zijn vet van hem opnemen, en op het altaar aansteken.