19 Het is een schuldoffer; hij heeft zich voorzeker schuldig gemaakt aan den HEERE.