13 Het vuur zal geduriglijk op het altaar brandende gehouden worden; het zal niet uitgeblust worden.