26 Ook zult gij in uw woningen geen bloed eten, hetzij van het gevogelte, of van het vee.