32 Gij zult ook den rechterschouder tot een hefoffer den priester geven, uit uw dankofferen.