19 En men slachtte hem; en Mozes sprengde het bloed op het altaar rondom.