3 En verzamel de ganse vergadering aan de deur van de tent der samenkomst.