32 Maar het overige van het vlees en van het brood zult gij met vuur verbranden.