6 En Mozes deed Aaron en zijn zonen naderen, en wies hen met dat water.