8 Voorts deed hij hem den borstlap aan, en voegde aan den borstlap de Urim en de Thummim.