11 Doch het vlees, en de huid verbrandde hij met vuur buiten het leger.